Ražba VIN náhradní technologií

Vehicle Identification Number
VIN je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke karoserii vozu nebo vyražený do karosérie samotné. Nevhodným umístěním VIN, nebo nekvalitním antikorozním ošetřením karoserie/rámu dochází k hloubkové korozi a nečitelnosti VIN, nebo není možná fotodokumentace VIN na STK.
Situace se dá řešit dvěma postupy…

 

1) Nečitelné VIN zjištěno při STK – vozidlo dostane STK na 30 dní

 • Identifikace vozu – provede technik STK pokud je VIN z části čitelný a vozidlo se dá s jistotou identifikovat
 • Identifikace vozu – pokud je VIN nečitelný, je třeba na vlastní žádost požádat zastoupení dané značky vozu o identifikaci – zpravidla návštěva autorizovaného dealera a identifikace vozu podle typových štítků, kódu motoru,…
 • Podání žádosti na Úřadě odboru dopravy dle místa bydliště majitele vozidla – Úřad vydá žádost na ražbu VIN náhradní technologií
 • Ražba VIN náhradní technologií a znehodnocení starého VIN – u nás po tel. objednání zpravidla na počkání (cca 1-2hod. v závislosti na typu a umístění ražby)
 • Kontrola ražby na STK – kontrola a dokumentace ražby
 • Zápis ražby VIN náhradní technologií na příslušném Úřadě odboru dopravy
 • Opakovaná STK

 

2) Nečitelné VIN zjištěno majitelem

 • Na vlastní žádost navštěva STK
 • Identifikace vozu – provede technik STK pokud je VIN z části čitelný a vozidlo se dá s jistotou identifikovat
 • Identifikace vozu – pokud je VIN nečitelný, je třeba na vlastní žádost požádat zastoupení dané značky vozu o identifikaci – zpravidla návštěva autorizovaného dealera a identifikace vozu podle typových štítků, kódu motoru,…
 • Podání žádosti na Úřadě odboru dopravy dle místa bydliště majitele vozidla – Úřad vydá žádost na ražbu VIN náhradní technologií
 • Ražba VIN náhradní technologií a znehodnocení starého VIN – u nás po tel. objednání zpravidla na počkání (cca 1-2hod. v závislosti na typu a umístění ražby)
 • Kontrola ražby na STK – kontrola a dokumentace ražby
 • Zápis ražby VIN náhradní technologií na příslušném Úřadě odboru dopravy

 

Ražbu provádíme strojní CNC technologií, nikoli raznicemi. Toto se Vám u nás nemůže stát 🙂

 

Na základě ověřené plné moci lze také celou záležitost vyřídit za Vás.