OBD II CHYBOVÉ KÓDY

Pokud Vám ve vozidle svítí kontrolka „check engine“ a vlastníte sami nějakou základní čtečku eobd kódů, na této stránce si snadno zjistíte, proč tomu tak je. V případě že i tak nerozumíte řeči Vašeho vozidla, neváhejte se na mě obrátit v komentáři, nebo ZDE, pokusím se Vám závadu objasnit 🙂

P0100 Obvod měřiče hmotnosti protékajícího vzduchu 1/rozpojený
P0101 Obvod měřiče hmotnosti protékajícího vzduchu 1 mimo rozsah/výkon
P0102 Obvod měřiče hmotnosti protékajícího vzduchu 1, nízké napětí
P0103 Obvod měřiče hmotnosti protékajícího vzduchu 1, vysoké napětí
P0104 Obvod měřiče hmotnosti protékajícího vzduchu 1, kolísavé napětí
P0105 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí/snímače atmosférického tlaku/rozpojený
P0106 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí/snímače atmosférického tlaku mimo rozsah/výkon
P0107 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí/snímače atmosférického tlaku, nízké napětí
P0108 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí/snímače atmosférického tlaku, vysoké napětí
P0109 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí/snímače atmosférického tlaku, kolísavé napětí
P0110 Obvod snímače teploty vzduchu 1/rozpojený
P0111 Obvod snímače teploty vzduchu 1, mimo rozsah/výkon
P0112 Obvod snímače teploty vzduchu 1, nízké napětí
P0113 Obvod snímače teploty vzduchu 1, vysoké napětí
P0114 Obvod snímače teploty vzduchu 1, kolísavé/sporadické napětí
P0115 Obvod snímače teploty chladící kapaliny 1/rozpojený
P0116 Obvod snímače teploty chladící kapaliny 1, mimo rozsah/výkon
P0117 Obvod snímače teploty chladící kapaliny 1, nízké napětí
P0118 Obvod snímače teploty chladící kapaliny 1, vysoké napětí
P0119 Obvod snímače teploty chladící kapaliny 1, kolísavé napětí
P0120 Obvod snímače polohy plynového pedálu 1/rozpojený
P0121 Snímač polohy pedálu plynu 1 mimo rozsah/výkon
P0122 Obvod snímače polohy pedálu plynu 1, nízké napětí
P0123 Obvod snímače polohy pedálu plynu 1, vysoké napětí
P0124 Obvod snímače polohy pedálu plynu 1, kolísavé napětí
P0125 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro řízení uzavřené regulační smyčky paliva
P0126 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro stabilní činnost
P0127 Snímač teploty vzduchu, příliš silný signál
P0128 Termostat chladicí kapaliny (teplota chladicí kapaliny pod regulační teplotou termostatu)
P0129 Snímač atmosférického tlaku, příliš slabý signál
P0130 Obvod Lambda sondy před katalyzátorem 1/rozpojený
P0131 Obvod lambda sondy před katalyzátorem 1, nízké napětí
P0132 Obvod lambda sondy před katalyzátorem 1, vysoké napětí
P0133 Lambda sonda před katalyzátorem 1, pomalá odezva
P0134 Obvod lambda sondy před katalyzátorem 1, nezjištěna žádná činnost
P0135 Lambda sonda před katalyzátorem 1, obvod vyhřívání/rozpojený
P0136 Obvod lambda sondy za katalyzátorem 1/rozpojený
P0137 Obvod lambda sondy za katalyzátorem 1, nízké napětí
P0138 Obvod lambda sondy za katalyzátorem 1, vysoké napětí
P0139 Obvod lambda sondy za katalyzátorem 1, pomalá odezva
P0140 Obvod lambda sondy za katalyzátorem 1, nezjištěna žádná činnost
P0141 Lambda sonda za katalyzátorem 1, obvod vyhřívání/rozpojený
P0142 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2/rozpojený
P0143 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, nízké napětí
P0144 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, vysoké napětí
P0145 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, pomalá odezva
P0146 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, nezjištěna žádná činnost
P0147 Lambda sonda za katalyzátorem řada 2, obvod vyhřívání/rozpojený
P0150 Ovod Lambda sondy před katalyzátorem řada 2/rozpojený
P0151 Obvod lambda sondy před katalyzátorem řada 2, nízké napětí
P0152 Obvod lambda sondy před katalyzátorem řada 2, vysoké napětí
P0153 Obvod lambda sondy před katalyzátorem řada 2, pomalá odezva
P0154 Obvod lambda sondy před katalyzátorem řada 2, nezjištěna žádná činnost
P0155 Lambda sonda před katalyzátorem řada 2, obvod zahřívání / přerušení
P0156 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2/rozpojený
P0157 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, nízké napětí
P0158 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, vysoké napětí
P0159 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, pomalá odezva
P0160 Obvod lambda sondy za katalyzátorem řada 2, nezjištěna žádná činnost
P0161 Lambda sonda za katalyzátorem řada 2, obvod vyhřívání/rozpojený
P0162 Obvod lambda sondy 2 za katalyzátorem řada2/rozpojený
P0163 Obvod lambda sondy 2 za katalyzátorem řada 2, nízké napětí
P0164 Obvod lambda sondy 2 za katalyzátorem řada 2, vysoké napětí
P0165 Obvod lambda sondy 2 za katalyzátorem řada 2, pomalá odezva
P0166 Obvod lambda sondy 2 za katalyzátorem řada 2 nezjištěna žádná činnost
P0167 Lambda sonda 2 za katalyzátorem řada 2 , obvod vyhřívání/rozpojený
P0168 Teplota paliva příliš vysoká
P0169 Nesprávné složení paliva
P0170 Dávkování paliva (řada 1)
P0171 Systém příliš ochuzen (řada 1)
P0172 Systém příliš obohacen (řada 1)
P0173 Dávkování paliva (řada 2)
P0174 Systém příliš ochuzen (řada 2)
P0175 Systém příliš obohacen (řada 2)
P0176 Obvod snímače složení paliva /rozpojený
P0177 Obvod snímače složení paliva, mimo rozsah/výkon
P0178 Obvod snímače složení paliva, nízké napětí
P0179 Obvod snímače složení paliva, vysoké napětí
P0180 Obvod snímače teploty paliva 1/rozpojený
P0181 Obvod snímače teploty paliva 1, mimo rozsah/výkon
P0182 Obvod snímače teploty paliva 1, nízké napětí
P0183 Obvod snímače teploty paliva 1, vysoké napětí
P0184 Obvod snímače teploty paliva 1, kolísavé napětí
P0185 Obvod snímače teploty paliva 2 /rozpojený
P0186 Obvod snímače teploty paliva 2, mimo rozsah/výkon
P0187 Obvod snímače teploty paliva 2, nízké napětí
P0188 Obvod snímače teploty paliva 2, vysoké napětí
P0189 Obvod snímače teploty paliva 2, kolísavé napětí
P0190 Obvod snímače tlaku paliva 1 /rozpojený
P0191 Obvod snímače tlaku paliva 1, mimo rozsah/výkon
P0192 Obvod snímače tlaku paliva 1, nízké napětí
P0193 Obvod snímače tlaku paliva 1, vysoké napětí
P0194 Obvod snímače tlaku paliva 1, kolísavé/sporadické napětí
P0195 Obvod snímače teploty oleje/rozpojený
P0196 Snímač teploty oleje mimo rozsah/výkon
P0197 Obvod snímače teploty oleje, nízké napětí
P0198 Obvod snímače teploty oleje, vysoké napětí
P0199 Snímač teploty oleje, kolísavý signál
P0200 Obvod vstřikovače/rozpojený
P0201 Obvod vstřikovače 1/rozpojený
P0202 Obvod vstřikovače 2/rozpojený
P0203 Obvod vstřikovače 3/rozpojený
P0204 Obvod vstřikovače 4/rozpojený
P0205 Obvod vstřikovače 5/rozpojený
P0206 Obvod vstřikovače 6/rozpojený
P0207 Obvod vstřikovače 7/rozpojený
P0208 Obvod vstřikovače 8/rozpojený
P0209 Obvod vstřikovače 9/rozpojený
P0210 Obvod vstřikovače 10/rozpojený
P0211 Obvod vstřikovače 11/rozpojený
P0212 Obvod vstřikovače 12/rozpojený
P0213 Vstřikovač pro studený start 1
P0214 Vstřikovač pro studený start 2
P0215 Obvod elektromagnetu odpojení paliva / přerušení
P0216 Obvod řízení časování vstřikování/rozpojený
P0217 Přehřívání motoru
P0218 Přehřívání převodovky
P0219 Překročení otáček motoru
P0220 Obvod snímače polohy plynového pedálu 2/rozpojený
P0221 Snímač polohy pedálu plynu 2 mimo rozsah/výkon
P0222 Obvod snímače polohy pedálu plynu 2, nízké napětí
P0223 Obvod snímače polohy pedálu plynu 2, vysoké napětí
P0224 Obvod snímače polohy pedálu plynu 2, kolísavé napětí
P0225 Obvod snímače polohy škrtící klapky/pedálu 3/rozpojený
P0226 Obvod snímače polohy škrtící klapky/pedálu 3 mimo rozsah/výkon
P0227 Obvod snímače polohy škrtící klapky/pedálu 3, nízké napětí
P0228 Obvod snímače polohy škrtící klapky/pedálu 3, vysoké napětí
P0229 Obvod snímače polohy škrtící klapky/pedálu 3, kolísavé napětí
P0230 Primární obvod palivového čerpadla/rozpojený
P0231 Sekundární obvod palivového čerpadla, nízké napětí
P0232 Sekundární obvod palivového čerpadla, vysoké napětí
P0233 Sekundární obvod palivového čerpadla, kolísavé napětí
P0234 Přeplnění motoru
P0235 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 1
P0236 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 1, mimo rozsah/výkon
P0237 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 1, nízké napětí
P0238 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 1, vysoké napětí
P0239 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 2
P0240 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 2, mimo rozsah/výkon
P0241 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 2, nízké napětí
P0242 Obvod snímače absolutního tlaku v potrubí 2, vysoké napětí
P0243 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla1/rozpojený
P0244 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 1, mimo rozsah/výkon
P0245 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 1, nízké napětí
P0246 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 1, vysoké napětí
P0247 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 2 / přerušení
P0248 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 2, mimo rozsah/výkon
P0249 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 2, nízké napětí
P0250 Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla 2, vysoké napětí
P0251 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 1 (vačka/rotor/vstřikovač)
P0252 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 1, mimo rozsah/výkon (vačka/rotor/vstřikovač)
P0253 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 1, nízké (vačka/rotor/vstřikovač)
P0254 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 1, vysoká hodnota (vačka/rotor/vstřikovač)
P0255 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 1, kolísavá hodnota (vačka/rotor/vstřikovač)
P0256 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 2 (vačka/rotor/vstřikovač)
P0257 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 2, mimo rozsah/výkon (vačka/rotor/vstřikovač)
P0258 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 2, nízká hodnota (vačka/rotor/vstřikovač)
P0259 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 2, vysoká hodnota (vačka/rotor/vstřikovač)
P0260 Řízení dávkování paliva vstřikovacího čerpadla 2, kolísavá hodnota (vačka/rotor/vstřikovač)
P0261 Obvod vstřikovače 1, nízké napětí
P0262 Obvod vstřikovače 1, vysoké napětí
P0263 Válec 1 podíl/vyvážení
P0264 Obvod vstřikovače 2, nízké napětí
P0265 Obvod vstřikovače 2, vysoké napětí
P0266 Válec 2 podíl/vyvážení
P0267 Obvod vstřikovače 3, nízké napětí
P0268 Obvod vstřikovače 3, vysoké napětí
P0269 Válec 3 podíl/vyvážení
P0270 Obvod vstřikovače 4, nízké napětí
P0271 Obvod vstřikovače 4, vysoké napětí
P0272 Válec 4 podíl/vyvážení
P0273 Obvod vstřikovače 5, nízké napětí
P0274 Obvod vstřikovače 5, vysoké napětí
P0275 Válec 5 podíl/vyvážení
P0276 Obvod vstřikovače 6, nízké napětí
P0277 Obvod vstřikovače 6, vysoké napětí
P0278 Válec 6 podíl/vyvážení
P0279 Obvod vstřikovače 7, nízké napětí
P0280 Obvod vstřikovače 7, vysoké napětí
P0281 Válec 7 podíl/vyvážení
P0282 Obvod vstřikovače 8, nízké napětí
P0283 Obvod vstřikovače 8, vysoké napětí
P0284 Válec 8 podíl/vyvážení
P0285 Obvod vstřikovače 9, nízké napětí
P0286 Obvod vstřikovače 9, vysoké napětí
P0287 Válec 9 podíl/vyvážení
P0288 Obvod vstřikovače 10, nízké napětí
P0289 Obvod vstřikovače 10, vysoké napětí
P0290 Válec 10 podíl/vyvážení
P0291 Obvod vstřikovače 11, nízké napětí
P0292 Obvod vstřikovače 11, vysoké napětí
P0293 Válec 11 podíl/vyvážení
P0294 Obvod vstřikovače 12, nízké napětí
P0295 Obvod vstřikovače 12, vysoké napětí
P0296 Válec 12 podíl/vyvážení
P0297 Nadměrná rychlost vozidla
P0298 Přehřívání motorového oleje
P0299 Nepřeplnění turbodmychadla/přeplňovače
P0300 Rozpoznáno náhodné/opakované vynechání zapalování ve válci
P0301 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 1
P0302 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 2
P0303 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 3
P0304 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 4
P0305 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 5
P0306 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 6
P0307 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 7
P0308 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 8
P0309 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 9
P0310 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 10
P0311 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 11
P0312 Rozpoznáno vynechání zapalování válce 12
P0313Zjištěno vynechání jiskry při zapalování s Nízká hladina paliva
P0314Jednoválec Misfire (válců neurčeno)
P0320Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod porucha
P0321Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod rozsah / výkon
P0322Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, žádný signál
P0323Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
P0325Snímač klepání 1 Nesprávná funkce obvodu (banka 1 nebo Single Sensor)
P0326Snímač klepání 1 obvodu rozsah / výkon (Bank 1 nebo Single Sensor)
P0327Snímač klepání 1 obvodu nízkého vstup (banka 1 nebo Single Sensor)
P0328Snímač klepání 1 Circuit High Input (banka 1 nebo Single Sensor)
P0329Snímač klepání 1 vstup obvodu (přerušovaný banka 1 nebo Single Sensor)
P0330Snímač klepání 2 Porucha obvodu (Bank 2)
P0331Snímač klepání 2 obvodu rozsah / výkon (Bank 2)
P0332Snímač klepání 2 Circuit nízká hodnota (Bank 2)
P0333Snímač klepání 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334Snímač klepání 2 vstup obvodu (přerušovaný Bank 2)
P0335Snímač polohy klikového hřídele Porucha obvodu
P0336Snímač polohy klikového hřídele obvodu rozsah / výkon
P0337Snímač polohy klikového hřídele Circuit nízká hodnota
P0338Snímač polohy klikového hřídele Circuit High Input
P0339Snímač polohy klikového hřídele obvodu Přerušovaný
P0340Snímač polohy vačkového hřídele Porucha obvodu
P0341Snímač polohy vačkového hřídele obvodu rozsah / výkon
P0342Snímač polohy vačkového hřídele Circuit nízká hodnota
P0343Snímač polohy vačkového hřídele Circuit High Input
P0344Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušované
P0350Zapalovací cívka primární / sekundární Porucha obvodu
P0351Zapalovací cívka primární / sekundární Porucha obvodu
P0352Zapalovací cívky B Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0353Zapalovací cívka C Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0354Zapalovací cívka D Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0355Zapalovací cívka E Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0356Zapalovací cívka F Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0357Zapalovací cívka G Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0358Zapalovací cívka H Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0359Zapalovací cívky jsem Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0360Zapalovací cívka J Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0361Zapalovací cívka K primární / sekundární Porucha obvodu
P0362Zapalovací cívka L Primární / Sekundární Porucha obvodu
P0370Načasování Referenční signál s vysokým rozlišením se o závadu
P0371Načasování Referenční High Resolution signalizovat příliš mnoho impulsů
P0372Načasování Referenční High Resolution signalizovat příliš málo impulzů
P0373Načasování Referenční High Resolution signalizují přerušovaně / kolísavý impulzů
P0374Načasování Referenční High Resolution signál Ne Luštěniny
P0375Načasování Referenční High Resolution signál B Porucha
P0376Načasování Referenční High Resolution signál B Příliš mnoho Luštěniny
P0377Načasování Referenční High Resolution signál B Příliš málo Luštěniny
P0378Načasování odkaz Vysoké rozlišení signál B Přerušované / kolísavý Luštěniny
P0379Načasování Referenční High Resolution signál B Žádné Luštěniny
P0380Glow Plug / Heater Circuit „“ Porucha
P0381Glow Plug / Heater obvodu kontrolky Porucha
P0382Glow Plug / Heater Circuit „B“ Porucha
P0385Snímač polohy klikového hřídele B Porucha obvodu
P0386Snímač polohy klikového hřídele B Obvod rozsah / výkon
P0387Snímač polohy klikového hřídele B Obvod nízká hodnota
P0388Snímač polohy klikového hřídele B Obvod High Input
P0389Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Přerušovaný
P0400Recirkulace výfukových plynů Flow Závada
P0401Recirkulace výfukových plynů Průtok Nedostatečná Zjištěno
P0402Recirkulace výfukových plynů Průtok Nadměrné Zjištěno
P0403Recirkulace výfukových plynů Porucha obvodu
P0404Recirkulace výfukových plynů obvodu rozsah / výkon
P0405Recirkulace výfukových plynů čidlo obvodu Low
P0406Recirkulace výfukových plynů Sensor Circuit High
P0407Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod Low
P0408Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod High
P0410Sekundární Air Injection Systém Porucha
P0411Sekundární Air Injection Systém Nesprávné zjištěn průtok
P0412Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil obvodu Porucha
P0413Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil A otevřeným obvodem
P0414Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil obvod zkratovaný
P0415Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Porucha obvodu
P0416Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B otevřeným obvodem
P0417Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B obvod zkratován
P0418Sekundární Air Injection Systém relé „A“ Nesprávná funkce obvodu
P0419Sekundární Air Injection Systém relé „B“ Nesprávná funkce obvodu
P0420Catalyst Účinnost systému podlimitní (Bank 1)
P0421Warm Up Catalyst účinnost podlimitní (Bank 1)
P0422Hlavní Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 1)
P0423Vyhřívané Catalyst Účinnost podlimitní (Bank l)
P0424Vyhřívané teplota katalyzátoru podlimitní (Bank 1)
P0430Catalyst Účinnost systému podlimitní (Bank 2)
P0431Warm Up Catalyst účinnost podlimitní (Bank 2)
P0432Hlavní Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 2)
P0433Vyhřívané Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 2)
P0434Vyhřívané Catalyst teploty pod stanoveným prahem (banka 2)
P0440Emisí způsobených vypařováním selhání systému,
P0441Emisí způsobených vypařováním Control System Purge Nesprávné proudění
P0442Emisí způsobených vypařováním systém detekci průsaku (malý únik)
P0443Emisí způsobených vypařováním Control System Purge regulační ventil okruhu Závada
P0444Emisí způsobených vypařováním Control System Purge regulační ventil otevřeným obvodem
P0445Emisí způsobených vypařováním Control System Purge regulační ventil obvod zkratovaný
P0446Emisí způsobených vypařováním Control System Vent Control Porucha obvodu
P0447Emisí způsobených vypařováním Control System Vent Řídicí obvod Otevřený
P0448Emisí způsobených vypařováním Control System Vent Control Circuit zkrat
P0449Emisí způsobených vypařováním systém odvzdušňovací ventil / Solenoid Porucha obvodu
P0450Emisí způsobených vypařováním systém Porucha snímače tlaku
P0451Emisí způsobených vypařováním Control System Pressure Sensor rozsah / výkon
P0452Emisí způsobených vypařováním Systém snímače tlaku nízká hodnota
P0453Emisí způsobených vypařováním systém High Pressure Sensor vstup
P0454Emisí způsobených vypařováním Systém snímače tlaku Přerušované
P0455Emisí způsobených vypařováním Systém Tank Zjištěný (hrubé únik)
P0460Snímač hladiny paliva Porucha obvodu
P0461Paliva Snímač hladiny obvodu rozsah / výkon
P0462Paliva Snímač hladiny obvodu nízká hodnota
P0463Paliva Snímač hladiny obvodu vysoká hodnota
P0464Paliva Snímač hladiny obvodu Přerušované
P0465Purge Flow Sensor Porucha obvodu
P0466Purge Flow Sensor Circuit rozsah / výkon
P0467Purge Flow Sensor Circuit nízká hodnota
P0468Purge Flow Obvod snímače vysoké vstupní
P0469Purge Flow Sensor Circuit Přerušované
P0470Tlaku výfuku funkce čidla
P0471Výfukových snímače tlaku rozsah / výkon
P0472Výfukových snímače tlaku Low
P0473Výfukových snímače tlaku Vysoká
P0474Snímače tlaku výfukových Přerušované
P0475Výfukový ventil pro regulaci tlaku Porucha
P0476Výfukový ventil pro regulaci tlaku rozsah / výkon
P0477Výfukový ventil pro regulaci tlaku Low
P0478Výfukový ventil pro regulaci tlaku Vysoká
P0479Výfukový ventil pro regulaci tlaku Přerušované
P0480Chladicí ventilátor 1 řídicího obvodu Porucha
P0481Chladicí ventilátor 2 Ovládací Porucha obvodu
P0482Chladicí ventilátor 3 řídicího obvodu Porucha
P0483Ventilátor Racionalita Check Závada
P0484Chladicí ventilátor Circuit nadproud
P0485Ventilátor napájení / zem Porucha obvodu
P0486Recirkulace výfukových plynů Senzor „B“ Circuit
P0487Recirkulace výfukových plynů polohy škrtící klapky řídicího obvodu
P0488Recirkulace výfukových plynů polohy škrticí klapky Rozsah regulace / výkon
P0491Sekundární Air Injection Systém (Bank 1)
P0492Systému sekundárního přívodu vzduchu (Bank 2)
P0500Snímač rychlosti vozidla Porucha
P0501Snímač rychlosti vozidla Rozsah / výkon
P0502Snímač rychlosti vozidla obvodu nízká hodnota
P0503Snímač rychlosti vozidla Přerušovaný / kolísavý / Vysoká
P0505Idle Control System Závada
P0506Idle Control System otáčky nižší než se očekávalo
P0507Idle Control System otáčky vyšší, než se očekávalo
P0510Zavřená škrticí klapka spínače polohy Porucha
P0520Tlaku motorového oleje čidlo / spínač Porucha obvodu
P0521Tlaku motorového oleje čidlo / spínač rozsah / výkon
P0522Tlaku motorového oleje čidlo / spínač Low Voltage
P0523Tlaku motorového oleje čidlo / spínač vysokého napětí
P0530A / C chladiva Snímač tlaku Porucha obvodu
P0531A / C tlak chladiva v obvodu čidla Dosah / výkon
P0532A / C tlak chladiva v obvodu čidla nízká hodnota
P0533A / C Chladivo tlak v obvodu snímače vysoké vstupní
P0534Klimatizace chladiva ztráta
P0550Posilovač řízení snímače tlaku Porucha obvodu
P0551Posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Dosah / výkon
P0552Posilovač řízení tlaku v obvodu čidla nízká hodnota
P0553Posilovač řízení tlaku v obvodu snímače vysoké vstupní
P0554Posilovač řízení Snímač tlaku obvodu Přerušované
P0560Systémové napětí Závada
P0561Systémové napětí nestabilní
P0562Systémové napětí nízké
P0563Systém Vysoké napětí
P0565Tempomat Na signalizací poruch
P0566Tempomat signál VYP Porucha
P0567Tempomat Resume signál Závada
P0568Tempomat Set Signal Závada
P0569Tempomat pobřeží signál Závada
P0570Tempomat Accel signál Závada
P0571Tempomat / brzdový spínač obvodu Porucha
P0572Tempomat / brzdový spínač obvodu Low
P0573Tempomat / brzdový spínač obvodu Vysoká
P0574Cruise Control System – Rychlost vozidla příliš vysoká
P0575Tempomat vstupní obvod
P0576Tempomat vstupní obvod Low
P0577Tempomat vstupní obvod High
P0578přes P0580 Vyhrazeno pro Cruise Control Codes
P0600Sériovou komunikační linku Závada
P0601Vnitřní řídicí modul paměti Chyba kontrolního součtu
P0602Řídicí modul Chyba při programování
P0603Vnitřní řídicí modul Keep Alive Memory (KAM) Chyba
P0604Vnitřní řídicí modul Random Access Memory (RAM) Error
P0605Vnitřní řídicí modul paměť pouze pro čtení (ROM) Chyba
 (modul identifikace definovaná podle SAE J1979)
P0606ECM / PCM Procesor poruchy
P0608Řídící modul VSS Output „“ Porucha
P0609Řídící modul VSS výstup „B“ Porucha
P0610Řídící modul VSS výstup „B“ Porucha
P0615Starter obvodu relé
P0616Starter obvodu relé Low
P0617Starter obvodu relé High
P0618Alternativní paliva Řídicí modul KAM Error
P0619Alternativní paliva Řídicí modul RAM / ROM Error
P0620Generator Control Porucha obvodu
P0621Generator Lamp „L“ Řízení Porucha obvodu
P0622Generátor pole „F“ Řízení Porucha obvodu
P0623Generator Lamp Control Circuit
P0624Víčko Lamp Control Circuit
P0630VIN není naprogramováno nebo nesoulad – ECM / PCM
P0631VIN není naprogramováno nebo nesoulad – TCM
P0635Posilovač Řízení Řídicí obvod
P0636Posilovač Řízení Řídicí obvod Low
P0637Posilovač Řízení Řídicí obvod High
P0638Plyn Pohon Rozsah regulace / výkon (Bank 1)
P0639Plyn Pohon Rozsah regulace / výkon (Bank 2)
P0640Nasávaného vzduchu Ohřívač Ovládací obvod
P0645A / C Relé spojky ovládacího obvodu
P0646A / C Relé spojky ovládacího obvodu nízké
P0647A / C Relé spojky ovládacího obvodu vysoké
P0648Imobilizér Lamp Control Circuit
P0649Speed ​​Control Lamp Control Circuit
P0650Kontrolka funkční poruchy (MIL) Řídicí obvod Závada
P0654Otáčky motoru Výstupní obvod porucha
P0655Při zahřátém motoru Lamp Ovládání výstupu Porucha obvodu
P0656Palivo stupnì Porucha obvodu
P0660Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod (Bank 1)
P0661Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod Low (Bank 1)
P0662Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod High (Bank 1)
P0663Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod (Bank 2)
P0664Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod Low (Bank 2)
P0665Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod High (Bank 2)
P0700Transmission Control System Závada
P0701Transmission Control System rozsah / výkon
P0702Transmission Control System Elektrická
P0703Měniče točivého momentu / brzdový spínač B Porucha obvodu
P0704Spojka Spínač Vstup Porucha obvodu
P0705Dosah čidla Porucha obvodu (PRNDL vstup)
P0706Dosah Obvod snímače Rozsah / výkon
P0707Dosah snímače obvodu nízká hodnota
P0708Dosah obvod snímače vysoká hodnota
P0709Dosah obvodu snímače Přerušovaný
P0710Teplota převodové kapaliny Snímač Porucha obvodu
P0711Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Dosah / výkon
P0712Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla nízká hodnota
P0713Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla vysoké vstupní
P0714Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Přerušované
P0715Vstup / Obvod snímače otáček turbíny Porucha
P0716Vstup / turbíny Obvod snímače otáček Rozsah / výkon
P0717Vstup / Obvod snímače otáček turbíny žádný signál
P0718Vstup / Obvod snímače otáček turbíny Přerušovaný
P0719Měniče točivého momentu / brzdový spínač B Obvod Low
P0720Snímač výstupních otáček Porucha obvodu
P0721Výstupní obvod snímače rychlosti rozsah / výkon
P0722Výstupní obvod snímače rychlosti, žádný signál
P0723Výstupní obvod snímače rychlosti Přerušované
P0724Měniče točivého momentu / brzdový spínač B Obvod High
P0725Otáčky motoru Vstup Porucha obvodu
P0726Otáčky motoru Vstupní obvod Rozsah / výkon
P0727Otáčky motoru Vstupní obvod, žádný signál
P0728Otáčky motoru Vstupní obvod Přerušovaný
P0730Nesprávný převodový poměr
P0731Gear 1, nesprávný poměr
P0732Gear 2, nesprávný poměr
P0733Převodovka 3, nesprávný poměr
P0734Převodovka 4, nesprávný poměr
P0735Převodovka 5, nesprávný poměr
P0736Reverzní nesprávný poměr
P0740Spojka měniče točivého momentu Porucha obvodu
P0741Spojka měniče točivého momentu obvod výkon nebo zablokování Off
P0742Spojka měniče točivého momentu obvodu Stuck On
P0743Spojka měniče točivého momentu obvodu elektrické
P0744Spojka měniče točivého momentu obvodu Přerušovaný
P0745Solenoid řízení tlaku Porucha
P0746Solenoid řízení tlaku výkon nebo zablokování Off
P0747Solenoid řízení tlaku Stuck On
P0748Solenoid řízení tlaku Elektrické
P0749Solenoid řízení tlaku Přerušované
P0750Elektromagnetu řazení se o závadu
P0751Shift Solenoid výkonu nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0752Elektromagnetu řazení A přilepená na
P0753Shift Solenoid Elektrické
P0754Shift Solenoid Přerušovaný
P0755Shift Solenoid B Porucha
P0756Elektromagnetu řazení B výkon nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0757Shift Solenoid B Stuck On
P0758Shift Solenoid B Elektrické
P0759Shift Solenoid B Přerušovaný
P0760Shift Solenoid C Závada
P0761Shift Solenoid C výkon nebo zablokování Off
P0762Shift Solenoid C Stuck On
P0763Shift Solenoid C Elektrické
P0764Shift Solenoid C Občasné
P0765Shift Solenoid D Závada
P0766Elektromagnetu řazení D výkon nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0767Shift Solenoid D Stuck On
P0768Shift Solenoid D Elektrické
P0769Shift Solenoid D Přerušovaný
P0770Elektromagnetu řazení E Závada
P0771Elektromagnetu řazení E výkonu nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0772Shift Solenoid E Stuck On
P0773Shift Solenoid E Elektrická
P0774Shift Solenoid E Přerušovaný
P0775Solenoid řízení tlaku „B“
Parametr P0776Solenoid řízení tlaku „B“ výkon nebo uvolněny
P0777Solenoid řízení tlaku „B“ Stuck On
P0778Solenoid řízení tlaku „B“ Elektrická
P0779Solenoid řízení tlaku „B“ Přerušovaný
P0780Shift Závada
P07811-2 Shift Závada
P07822-3 Shift Závada
P07833-4 Shift Závada
P07844-5 Shift Závada
P0785Shift / Časování závady elektromagnetu
P0786Shift / časovacího elektromagnet rozsah / výkon
P0787Shift / časovacího elektromagnet nízká
P0788Shift / časovacího elektromagnet High
P0789Shift / časovacího elektromagnet Přerušovaný
P0790Normální / Performance Switch Porucha obvodu
P0791Mezihřídel Obvod snímače otáček
P0792Mezihřídel Obvod snímače otáček Rozsah / výkon
P0793Mezihřídel Obvod snímače otáček Žádný signál
P0794Mezihřídel Obvod snímače otáček Přerušovaný
P0795Solenoid řízení tlaku „C“
P0796Solenoid řízení tlaku „C“ výkon nebo uvolněny
P0797Solenoid řízení tlaku „C“ Stuck On
P0798Solenoid řízení tlaku „C“ Elektrická
P0799Solenoid řízení tlaku „C“ Přerušovaný
P0801Reverzní Blokování ovládání Porucha obvodu
P08031-4 řazení nahoru (Skip Shift) Solenoid řízení Nesprávná funkce obvodu
P08041-4 řazení nahoru (Skip Shift) Lamp Control Nesprávná funkce obvodu
P0805Spojka Snímač polohy Porucha obvodu
P0806Spojka Snímač polohy obvodu rozsah / výkon porucha
P0807Spojka Snímač polohy obvodu Low porucha
P0808Spojka Snímač polohy obvodu High porucha
P0809Spojka Snímač polohy obvodu Přerušovaný porucha
P0810Spojka Position Control Error
P0811Nadměrné prokluzování spojky
P0812Reverzní Vstupní obvod
P0813Reverzní výstupní obvod
P0814Dosah displeje obvodu
P0815Obvod spínače řazení nahoru
P0816Zařaďte Obvod spínače
P0817Starter Zakázat Circuit
P0818Pohon Vypínač Vstupní obvod
P0820Řadicí páka X – Y Position Sensor Circuit
P0821Řadicí páka Pozice X obvodu
P0822Řadicí páka Y Position obvodu
P0823Řadicí páka Pozice X obvodu Přerušovaný
P0824Řadicí páka Y Position obvodu Přerušovaný
P0825Řadicí páka Push – Pull přepínače (Shift Předvídat)
P0830Spínač spojkového pedálu „A“ Circuit
P0831Spínač spojkového pedálu „A“ Circuit Low
P0832Spínač spojkového pedálu „A“ Circuit High
P0833Spínač spojkového pedálu „B“ Circuit
P0834Spínač spojkového pedálu „B“ Circuit Low
P0835Spínač spojkového pedálu „B“ Circuit High
P0836Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače
P0837Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače rozsah / výkon
P0838Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače Low
P0839Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače vysoká
P0840Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit
P0841Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ obvod rozsah / výkon
P0842Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit Low
P0843Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit High
P0844Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit přerušovaný
P0845Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ ​​Circuit
P0846Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ ​​obvod rozsah / výkon
P0847Převodového oleje Snímač tlaku / „B“ Circuit Low
P0848Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ ​​Circuit High
P0849Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ ​​Circuit Přerušovaný
P1000OBD II Zkušební Neúplné (Mazda)
P1000Monitor testování není kompletní (Ford)
P1001KOER nemohl dokončit, KOER zrušeno (Ford)
P1100MAF Intermittant (Mazda)
P1101MAF Out Of Range (Mazda)
P1106Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače přerušované vysoké napětí
P1107Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače přerušované nízké napětí
P1108BARO na obvodu signálu MAP srovnání příliš vysoké
P1111Teplota nasávaného vzduchu (IAT) přerušované vysoké napětí
P1112Teplota nasávaného vzduchu (IAT) přerušovaný nízké napětí
P1114Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) obvodu přerušované nízké napětí
P1115Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) obvod přerušované vysoké napětí
P1115Teplota nasávaného vzduchu 2 Circuit High Input (Ford)
P1116Snímač ECT mimo rozsah (Mazda)
P1116Snímač ECT mimo rozsah (Ford),
P1117ECT Přerušovaný (Mazda)
P1117ECT Přerušovaný (Ford)
P1120TPS mimo dosah nízká (Mazda)
P1120TPS mimo dosah nízká (Ford)
P1121Snímač polohy škrticí klapky (TP) Snímač Snímač MAF v rozporu s High Voltage
P1122Snímač polohy škrticí klapky (TP) Snímač v rozporu s MAF senzoru nízkého napětí
P1124TPS Out Of Self struků rozsah (Mazda)
P1124TPS Out Of Self struků rozsah (Ford)
P1125TPS Intermittant (Mazda)
P1125TPS Intermittant (Ford)
P1127Výfukové nedostatečně teplá Následný Sensor netestováno (Ford)
P1128MAPA nižší než se očekávalo (Acura)
P1129Upstream O2 senzory vyměnil banky do banky (HO2S-11-21) (Ford)
P1129MAP vyšší než se očekávalo (Acura)
P1129Navazující O2 senzory vyměnil banky do banky (HO2S-12-22) (Ford),
P1130Vyhřívané O2 Sensor (HO2S) 11 V Limit Adaptive (Mazda)
P1130Nedostatek HO2S-11, korekce paliva na limit (Ford)
P1131HO2S 11 Označuje Lean (Mazda)
P1131HO2S 11 Označuje Lean (Ford)
P1132HO2S 11 Označuje Rich (Mazda)
P1132HO2S 11 Označuje Rich (Ford)
P1133Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání banka 1 senzor 1 (zadní Bank)
P1134Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) přechodový čas Poměr banka 1 senzor 1 (zadní Bank)
P1137Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Lean (Ford)
P1138Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Rich (Ford)
P1150Nedostatek HO2S-21 Přepínač korekce paliva na limit (Ford)
P1151Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Lean (Ford)
P1152Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Rich (Ford)
P1153Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání bank 2 snímač 1 (přední Bank)
P1154Vyhřívaná lambda sonda (HO2S) přechodový čas Poměr bankovních 2 snímač 1 (přední Bank)
P1157Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Lean (Ford)
P1158Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Rich (Ford)
P1168FRP Sensor V dosahu Ale Low (Ford)
P1169FRP Sensor V rozsahu, ale vysoká (Ford)
P1180Systém dodávky paliva nízká (Ford)
P1181Systém dodávky paliva High (Ford)
P1183EOT snímače Porucha obvodu (Ford)
P1184EOT Sensor Out Of Range (Ford)
P1189Tlaku motorového oleje Obvod spínače
P1192Vstupní teplota vzduchu. Obvod Low (Chrysler)
P1193Vstupní teplota vzduchu. Obvod High (Chrysler)
P11951/1 O2 Sensor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P11962/1 O2 senzor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P11971/2 O2 senzor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P1198Radiátor Volts Teplotní čidla příliš vysoká (Chrysler)
P1199Radiátor Volts Teplotní čidla příliš nízká (Chrysler)
P1229Kompresor Intercooler čerpadlo nefunguje (Ford)
P1232Low Speed ​​Palivové čerpadlo primárního okruhu Porucha (Ford)
P1233Palivo Disabled System nebo offline (Ford)
P1234Palivo Disabled System nebo offline (Ford)
P1235Palivového čerpadla Out Of Range (Ford)
P1236Palivového čerpadla Out Of Range (Ford)
P1237Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Porucha (Ford)
P1238Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Porucha (Ford)
P1244Generátor zatížení Low (Ford)
P1245Generátor zatížení Vstupní Vysoká (Ford)
P1246Generátor zatížení Vstupní Failed (Ford)
P1258Motor Metal přehřátí ochrana
P1259VTEC systém Porucha (Acura)
P1260Relé palivového čerpadla Speed ​​Control Circuit (GM)
P1260Krádež Zjištěno – motor vypnut (Mazda)
P1260Krádež Zjištěno – motor vypnut (Ford)
P1270Omezovač rychlosti vozidla Zisk (Mazda)
P1270Omezovač rychlosti vozidla Zisk (Ford)
P1281Motor je studený příliš dlouhý (Chrysler)
P1282Relé palivového čerpadla Řídicí obvod (Chrysler)
P1285Hlava válců Přehřátí Sensed (Ford)
P1288Sběrného sacího potrubí Krátké Runner Elektromagnetický obvod (Chrysler)
P1290CHT Sensor Out Of Range (Ford)
P1289Potrubí Tune obvod elektromagnetického ventilu (Chrysler)
P1289CHT Snímač High Input (Ford)
P1290CNG tlaku paliva příliš vysoká (Chrysler)
P1290CHT Sensor nízká hodnota (Ford)
P1291Žádné oteplení vidět z paliva, radiátory (Chrysler)
P1292CNG snímače tlaku příliš vysoké napětí (Chrysler)
P1293CNG snímače tlaku napětí je příliš nízké (Chrysler)
P1294Cílové nečinnosti nebylo dosaženo (Chrysler)
P1295Č. 5 voltů snímač TP (Chrysler)
P1296Č. 5 voltů snímače MAP (Chrysler)
P1297Žádná změna v programu MAB od začátku do Run (Chrysler)
P1297Nízké napětí obvodu ELD (Acura)
P1298Vysoké napětí v obvodu ELD (Acura)
P1298Lean Provoz při plně otevřené škrticí klapce (Chrysler)
P1299Vakuová Leak Nalezeno (IAC zcela usazen) (Chrysler)
P1299Hlava válce proti přehřátí ochrana aktivní (Ford)
P1300Náhodné vynechávání zapalování (Acura)
P1309Vynechání jiskry při zapalování Monitor Vypnuto (Ford)
P1320Ignition Control (IC), modul 4x referenční obvod Přerušované Žádné impulzů
P1323Ignition Control (IC) Modul 24x referenčního obvodu nízké frekvence
P1336Polohy klikového hřídele Systém Variace nenaučili (GM)
P1336Kliková hřídel kolísání otáček Snímač Intermittant přerušení (Acura)
P1337Kliková hřídel kolísání otáček Snímač Žádný signál (Acura)
P1350Ignition Control System
P1351Zapalovací cívky Řídicí obvod vysokého napětí (GM)
P1352Zapalování Bypass Vysoké napětí v obvodu (GM)
P1359Snímač polohy klikového hřídele / TDC / válce konektor snímače polohy odpojení (Acura)
P1361Náhodné přerušení v obvodu snímače TDC1 (Acura)
P1361Ignition Control (IC) Nízké napětí v obvodu (GM)
P1362Bez signálu TDC1 obvod snímače (Acura)
P1362Zapalování Bypass Nízké napětí v obvodu (GM)
P1366Náhodné přerušení v obvodu snímače TDC2 (Acura)
P1367Bez signálu TDC2 obvodu snímače (Acura)
P1370Ignition Control (IC), modul 4x referenční příliš mnoho impulsů
P1371Ignition Control (IC), modul 4x referenční příliš málo pulsů
P1374ČKP nejvyššího Nízká korelace Rozlišení frekvence (GM)
P1375Ignition Control (IC) Modul 24x Referenční High Voltage
P1376Zapalování uzemněný obvod
P1377Ignition Control (IC) modul kamera Pulse 4x Srovnání Referenční Pulse
P1380EBTCM DTC Zjištěná-Hrubé údaje Nepoužitelné
P1380Variabilní časování sacích Solenoid Porucha obvodu (Ford)
P1381Misfire Zjištěné-Ne EBTCM / PCM sériová data
P1381Válec Snímač polohy Intermittant Inturruption (Acura)
P1381Variabilní časování sacích přes pokročilé (Bank 1) (Ford)
P1382Válec snímače polohy, žádný signál (Acura)
P1383Variabilní časování sacích Over-retardovaná (Bank 1) (Ford)
P1388Automatické vypnutí obvodu relé (Chrysler)
P1389Ne relé ASD Napětí V PCM (Chrysler)
P1390Rozvodový řemen Vynechané jeden zub nebo více (Chrysler)
P1390Octane Nastavte Out Of Range (Mazda)
P1391Občasná ztráta CMP nebo CKP (Chrysler)
P1398Mis-Fire adaptér Čitatel na Limit (Chrysler)
P1399Dočkat obvodu lampy (Chrysler)
P1400DPFE Sensor Low Voltage (Mazda)
P1400DPFE Sensor Low Voltage (Ford)
P1401DPFE snímače vysoké napětí (Mazda)
P1401DPFE snímače vysoké napětí (Ford)
P1403DPFE Hadice Obrácený (Mazda)
P1403Č. 5 voltů EGR senzor (Chrysler)
P1404Recirkulace výfukových plynů (EGR) čepu zaseklý v otevřené poloze
P1405DPFE Upstream hadice Off nebo ucpaný (Mazda)
P1405DPFE Upstream hadice Off nebo ucpaný (Ford)
P1406DPFE Výstupní hadice Off nebo ucpaný (Mazda)
P1406DPFE Výstupní hadice Off nebo ucpaný (Ford)
P1407EGR zjištěn žádný průtok (Mazda)
P1408EGR Out Of Self Test Range (Mazda)
P1408EGR Out Of Self Test Range (Ford)
P1409Elektronický regulátor podtlaku ovládání Porucha obvodu (Mazda)
P1409Regulátor podtlaku EGR solenoidu Porucha obvodu (Ford)
P1411Sekundární Air Injection Systém Downstream Flow (Ford)
P1413Sekundární Air Injection System Monitor Circuit Low (Ford)
P1414Sekundární Air Injection System Monitor Circuit High (Ford)
P1432THTRC Circuit Failure (Ford)
P1441Odpařovací systém průtoku během non-očištění
P1443Emisí způsobených vypařováním Control System (Mazda)
P1443Malé nebo žádné Purge Flow Condition (Ford)
P1444Purge Flow Sensor nízká hodnota (Mazda)
P1445Purge Flow Sensor High Input (Mazda)
P1450Nelze krvácet Do palivové nádrže vakuové (Ford)
P1451EVAP Control System Vent kanystr Solenoid Porucha obvodu (Ford)
P1457Detekci průsaku V EVAP Control Sys. (EVAP Sys.) (Acura)
P1460WOT / C Mezní Porucha obvodu (Mazda)
P1460WOT / C Mezní Porucha obvodu (Ford)
P1461AKT snímače vysoké napětí (Ford)
P1462AKT Sensor Low Voltage (Ford)
P1463AKT Sensor insufficent změna tlaku (Ford)
P1464A / C Poptávka Out Of Range (Ford)
P1469Nízká / C Cyklistika období (Ford)
P1474HCF Primární obvod selhání (Ford)
P1474LFC Primární obvod selhání (Ford)
P1476Too Little sekundární vzduch (Chrysler)
P1477Příliš mnoho sekundární vzduch (Chrysler)
P1477MFC Primární obvod selhání (Ford)
P1478Baterie Volty čidlo teploty mimo interval (Chrysler)
P1479HFC Primární obvod selhání (Ford)
P1479Přenos obvodu relé ventilátoru (Chrysler)
P1480Elektromagnetický ventil PCV (Chrysler)
P1482Catalyst Obvod snímače teploty zkratovaný Low (Chrysler)
P1483Chladící systém motoru výkon
P1483Catalyst Obvod snímače teploty zkrat Vysoká (Chrysler)
P1484Katalyzátor přehřátí Zjištěný (Chrysler)
P1485Systém Air Injection Solenoid obvodů (Chrysler)
P1486Výparníku Leak Monitor skřípnutí hadice (Chrysler)
P1487Hi Speed ​​Rad Fan CTRL obvodu relé (Chrysler)
P1488Pomocné napětí 5 V Napájení Výstup je příliš nízký (Chrysler)
P1489Vysoká rychlost ventilátoru CTRL obvodu relé (Chrysler)
P1490Nízké otáčky ventilátoru CTRL obvodu relé (Chrysler)
P1491Rad Ovládání ventilátoru obvodu relé (Chrysler)
P1491Porucha v systému recirkulace výfukových plynů EGR (Acura)
P1492Okolní / Batt Temp Sen Volts příliš vysoká (Chrysler)
P1493Okolní / Batt Temp Sen voltů příliš nízká (Chrysler)
P1494Hledač netěsností čerpadla Switch nebo mechanická porucha (Chrysler)
P1495Hledač netěsností čerpadla Solenoid obvodů (Chrysler)
P14965 Volt Supply Output příliš nízká (Chrysler)
P1498Vysokorychlostní Rad Fan Ground CTRL Rly obvodu (Chrysler)
P1498Problém Napětí V poloze ventilu EGR obvodu snímače (Acura)
P1500Snímač rychlosti vozidla (VSS) (Mazda)
P1500Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1501Snímač rychlosti vozidla (VSS) Out Of Range (Ford)
P1502Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1505Idle Air Control Na Adaptive Clip (Mazda)
P1506Idle Air Control System Nadměrná Error (Mazda)
P1506Idle Air Control System Nadměrná Error (Ford)
P1507Idle Air Control System Underspeed Error (Mazda)
P1507Idle Air Control System Underspeed Error (Ford)
P1508Idle Air Control (IAC) systém – Nízké otáčky
P1508Idle Air Control obvodu ventilu selhání (Acura)
P1516Sací potrubí Runner Control Input Error (Bank 1) (Ford)
P1517Sací potrubí Runner Control Input Error (Bank 2) (Ford)
P1518Sací potrubí Runner řízení zaseklý v otevřené poloze (Ford)
P1519Porucha ventilu IAC obvod (Acura)
P1519Sací potrubí Runner řízení Stuck Zavřeno (Ford)
P1520Sběrného sacího potrubí Runner Control (IMRC) okruh poruchy
P1524Snímač polohy škrticí klapky (TP) Snímač se naučil Uzavřené stupňů ovládání plynu vyklopte rozsah,
P1527Trans Rozsah / tlakový spínač Porovnání
P1546Klimatizace (A / C) Relé spojky Řídicí obvod (GM)
P1549Sběrného sacího potrubí ovládání Porucha obvodu (Ford)
P1550PSP funkce čidla (Ford)
P1554Cruise Angažovaný Vysoké napětí v obvodu
P1560Cruise Control System-transaxle není v jednotce
P1564Cruise Control System-vozu zrychlení příliš vysoké
P1566Cruise Control System-otáčky motoru příliš vysoká
P1567Tempomat-ABCS Aktivní
P1570Cruise Control System – Traction Control Aktivní
P1571Systém řízení trakce PWM obvod No frekvence
P1572Spínač brzdového pedálu obvod (Ford)
P1574EBTCM System-Stop Světla Spínač Vysoké napětí v obvodu
P1575Rozšířená Travel brzdový spínač Vysoké napětí v obvodu
P1579Park / Neutral řídit / vzad Při vysokém úhlu škrticí klapky
P1585Tempomat Blokování výstupní obvod (GM)
P1594Nabíjecí napětí systému příliš vysoká (Chrysler)
P1595Rychlost obvody řízení Elektromagnetické (Chrysler)
P1596Regulace otáček Spínač vždy Vysoká (Chrysler)
P1597Regulace otáček Spínač vždy Low (Chrysler)
P1598A / C Napětí Senzor tlaku příliš vysoká (Chrysler)
P1599A / C Napětí Senzor tlaku je příliš nízký (Chrysler)
P1599Seřízení motoru nebo v jeho blízkosti Stall zjištěn
P1602Ztráta EBTCM sériová data
P1603Ztráta dat SDM Serial
P1604Ztráta dat IPC Serial
P1605Ztráta HVACC sériová data
P1605Keep Alive Memory Failure (Ford)
P1605Powertrain Control Module (Mazda)
P1607Porucha PCM vnitřní obvod (Acura)
P1610Ztráta dat PZM Serial
P1611Ztráta CVRTD sériová data
P1617Hladina motorového oleje Obvod spínače
P1621PCM Memory Performance
P1626Systém proti krádeži – Palivo Povolit obvodu
P1630Proti krádeži – PCM v režimu načítání
P1631Proti krádeži – Chybné heslo
P1632Proti krádeži – Palivové invalidy
P1633Zapalování Dodatek napájecího obvodu nízkého napětí
P1633Keep Alive Power napětí je příliš nízké (Ford)
P1634Zapalování 1 Power Nízké napětí v obvodu
P16355. referenční obvod (GM)
P1635Pneumatika / nápravy mimo přijatelný rozsah (Ford)
P16395 Volt Reference 2 Circuit (GM)
P1639ID vozu Blok není naprogramován nebo je poškozen (Ford)
P1640SDZ dostupný v jiném modulu (Ford)
P1640Řidič 1 – Vstup High Voltage
P1641Kontrolka funkční poruchy (MIL) Řídicí obvod
P1642Rychlost vozidla Výstupní obvod
P1644Dodává moment Výstupní obvod
P1645EVAP Solenoid Výstupní obvod
P1646EVAP odvzdušňovací ventil Výstupní obvod
P1650Driver 2 – Vstup High Voltage
P1650Posilovač řízení Tlakový spínač Porucha (Ford)
P1650Posilovač řízení Tlakový spínač Out Of Range (Mazda)
P1651Posilovač řízení Tlakový spínač Vstup Porucha (Mazda)
P1651Posilovač řízení tlakový spínač signál Porucha (Ford)
P1652Zvedněte / Dive obvodu
P1654Cruise Zakázat výstupní obvod
P1656Automatická převodovka (Acura)
P1660Chladící okruhy řízení ventilátoru
P1660A / T FI datové linky selhání (Acura)
P1676FPTDR signalizuje poruchu (Acura)
P1678FPTDR žíla selhání (Acura)
P1680Spojka Vydáno Obvod spínače (CHRYSLER)
P1681Č. I / P Cluster CCD/J1850 Zprávy přijaté (CHRYSLER)
P1681A / T FI signálu nízká hodnota (Acura)
P1682A / T FI signálu High Input (Acura)
P1682Nabíjení systému napětí je příliš nízké (CHRYSLER)
P1683Speed ​​Control relé napájení nebo S / C 12V Driver Circuit (CHRYSLER)
P1685Skim Neplatný klíč (CHRYSLER)
P1686Žádný autobus SKIM Přijata zpráva (CHRYSLER)
P1686A / T signálu FI B nízká hodnota (Acura)
P1687A / T signálu FI B High Input (Acura)
P1687Ne Cluster Bus Zpráva (CHRYSLER)
P1689Traction Control Dodává moment Výstupní obvod (GM)
P1693DTC zjištěn v režimu Companion (CHRYSLER)
P1694Porucha V Companion režimu (CHRYSLER)
P1695Žádné zprávy CCD/J185O Od BCM (CHRYSLER)
P1696PCM Selhání EEPROM Napište Denied (CHRYSLER)
P1697PCM Pokud SRI Mile není uložen (CHRYSLER)
P1698Žádný autobus Message From (TCM CHRYSLER)
P1701Převodovka závady elektromagnetu (Mazda)
P1703Brzdový spínač ON / OFF (Mazda)
P1703Brzdový spínač ON / OFF Out Of Range (Ford)
P1705Automatická převodovka (Acura)
P1705Transmisson Dosah senzoru mimo rozsah (Ford)
P1705Transmisson Dosah senzoru (Mazda)
P1706Automatická převodovka (Acura)
P1709Automatická převodovka (Acura)
P1709Park / neutrál Switch (Mazda)
P1709Park / Neutral spínač polohy mimo rozsah (Ford)
P1710Automatická převodovka (Acura)
P1711Převodovka čidla teploty kapaliny (Mazda)
P1713Automatická převodovka (Acura)
P1719Přejít Shift Elektromagnetický obvod (Chrysler)
P17294×4 Low Switch (Mazda)
P17294×4 Low přepínač Porucha (Ford)
P1738Automatická převodovka (Acura)
P1739Automatická převodovka (Acura)
P1740Automatická převodovka (Acura)
P1746EPC Solenoid Nepodařilo Low (Mazda)
P1747EPC Solenoid Short Circuit (Mazda)
P1749EPC Solenoid Přerušený obvod (Mazda)
P1751Elektromagnetem řazení 1 (SS1 #) (Mazda)
P1753Automatická převodovka (Acura)
P1754Pobřeží Spojka Solenoid (Mazda)
P1756GOV Press Nerovná se dostat na mušku @ 15-20 PSI (Chrysler)
P1756Elektromagnetu řazení 2 (SS2 #) (Mazda)
P1757GOV Press Nerovná se dostat na mušku @ 15-20 PSI (Chrysler)
P1758Automatická převodovka (Acura)
P1761Elektromagnetu řazení # 3 (SS3) (Mazda)
P1762Gov Tiskové Sen Offset voltů příliš nízká nebo vysoká (Chrysler)
P1763Guvernér Volts senzor tlaku příliš vysoká (Chrysler)
P1764Guvernér Volts senzor tlaku příliš nízká (Chrysler)
P1765Trans 12 Volt napájení relé CTRL obvod (Chrysler)
P1768Automatická převodovka (Acura)
P1773Automatická převodovka (Acura)
P1778Automatická převodovka (Acura)
P1780Transmission Control Switch (Mazda)
P1780Transmission Control Přepnout Out Of Range (Ford)
P17814×4 Přepnout Out Of Range (Ford)
P17814×4 Low Switch (Mazda)
P1783Přenos přes teplotní podmínky (Mazda)
P1786Automatická převodovka (Acura)
P1790Automatická převodovka (Acura)
P1791Automatická převodovka (Acura)
P1792Automatická převodovka (Acura)
P1794Automatická převodovka (Acura)
P1810TFP polohy ventilu Obvod spínače (GM)
P1811Maximální Přizpůsobit a dlouhý Shift (GM)
P1819Interní přepínač režimu – Ne Start / Wrong rozsah (GM)
P1820Vnitřní režim Obvod spínače Low (GM)
P1822Vnitřní režim Obvod spínače B Vysoká (GM)
P1823Vnitřní režim Obvod spínače P Low (GM)
P1825Vnitřní Mode Switch – Neplatný rozsah (GM)
P1826Vnitřní režim Obvod spínače C Vysoká (GM)
P1860TCC PWM Solenoid obvodů elektrotechnické (GM)
P1887TCC vydání Obvod spínače (GM)
P1899Park / Neutral spínač polohy Stuck v parku, nebo se zařazeným rychlostním stupněm (CHRYSLER)